2 Star 11 Fork 4

xiaoxin / bind-pod

该项目尚未开启代码卫士

Codesafe    源代码缺陷检测(奇安信代码卫士)

检测语言:支持 Java、PHP 等主流编程语言开发的软件源代码缺陷检测

缺陷类型:数万种源代码缺陷检测规则,覆盖安全、性能、质量等多个方面

缺陷分析:精准定位,成因跟踪、最优修复方案

Python
1
https://git.oschina.net/OB2/bind-pod.git
git@git.oschina.net:OB2/bind-pod.git
OB2
bind-pod
bind-pod

Search

103611 48b8ff67 1899542 103622 4d02230c 1899542