6854763 mindspore 1604325217
612
MindSpore on Kubernetes
5746888 paddlepaddle 1583115535
12
Elastic Deep Learning using PaddlePaddle and Kubernetes
8565658 opendilab 1633683812
8
OpenDILab强化学习容器化调度和协调框架

Search