6 Star 37 Fork 4

huangzijian888 / TOTP-Miniapp

2020-11-25 14:58
1974707 huangzijian888 1578963476 huangzijian888

新增编辑功能

Last committed message: docs(readme): 新增编辑功能
2020-11-23 12:15
1974707 huangzijian888 1578963476 huangzijian888
  • 新增长按验证码区域复制验证码功能
  • 新增长按账户信息区域删除功能
2020-11-23 02:19
1974707 huangzijian888 1578963476 huangzijian888

修复扫码添加数据后动态验证码没有立即显示的bug

Last committed message: style(index): 完善注释
2020-11-23 01:49
1974707 huangzijian888 1578963476 huangzijian888

修复扫码只能添加阿里云账户的 bug

2020-11-22 22:04
1974707 huangzijian888 1578963476 huangzijian888

2FAuth-Miniapp第一版

JavaScript
1
https://git.oschina.net/huangzijian888/TOTP-Miniapp.git
git@git.oschina.net:huangzijian888/TOTP-Miniapp.git
huangzijian888
TOTP-Miniapp
TOTP-Miniapp

Search