5 Star 6 Fork 12

openstack / neutron

Name
Message
Commit message
Actions
Juno EOL
2015-11-03 06:13
neutron 7.0.1 release meta:version: 7.0.1 meta:series: liberty meta:release-type: release
2015-12-05 01:14
neutron 8.0.0.0b1 development milestone meta:version: 8.0.0.0b1 meta:series: mitaka meta:release-type: development milestone
2015-12-01 17:23
2014.2.4
2015-11-03 06:13
Neutron 7.0.0
2015-10-07 10:28
Neutron liberty-rc3 milestone (7.0.0.0rc3)
2015-10-07 10:28
2015.1.2
2015-10-12 01:47
Neutron liberty-rc2 milestone (7.0.0.0rc2)
2015-09-27 15:24
Neutron liberty-rc1 milestone (7.0.0.0rc1)
2015-09-25 07:00
Neutron liberty-3 milestone (7.0.0.0b3)
2015-09-03 18:42
2015.1.1
2015-07-23 12:56
Neutron liberty-2 milestone (7.0.0.0b2)
2015-07-30 01:44
Icehouse EOL
2015-06-17 19:00
Neutron liberty-1 milestone (7.0.0.0b1)
2015-06-25 03:54
2014.1.5
2015-06-17 19:00
pre-liberty-1 reversioning
2015-06-18 04:17
Neutron 2015.1.0
2015-04-27 21:59
Neutron kilo-rc3 milestone (2015.1.0rc3)
2015-04-27 21:59
Neutron kilo-rc2 milestone (2015.1.0rc2)
2015-04-23 22:08
2014.2.3
2015-04-10 05:41
Python
1
https://git.oschina.net/openstack/neutron.git
git@git.oschina.net:openstack/neutron.git
openstack
neutron
neutron

Search